Czym jest i na czym polega coaching?

Jeśli zastanawiasz się nad definicją coachingu to wiedz, że nie jesteś sama. Cochanig to narzędzie rozwoju osobistego, które do dzisiaj nie doczekało się dokładnego określenia. I dlatego zwykle posługujemy się definicją coachingu jako prostej i efektywnej metody rozwoju. Najprostsze, a zarazem najbardziej trafne polskie określenie coachingu to: trening rozwoju osobistego, a w przypadku trenowania grupy – trening rozwoju zespołowego.

Nie ma problemu, aby zdefiniować coaching kariery. Sesje poświęcone inwestorom finansowym również są ściśle określone i mają jasno sprecyzowany zakres. Ale gdy dochodzimy do kwestii treningu rozwoju osobistego poświęconemu życiu… no właśnie. Samo słowo „życie” przywołuje na myśl miliony kombinacji, wydarzeń, doświadczeń i trudności, z jakimi borykają się ludzie. Life coach jest trenerem rozwoju osobistego życiowego. W praktyce oznacza to, że celem jest dążenie do zmian poprzez rozwój osobisty.

Ponieważ pojęcie coachingu życiowego nie jest nieuregulowane, każdy może go używać według własnego uznania. Jednak Europejska Rada ds. Mentoringu i Treningu oraz Międzynarodowa Federacja Coachów podjęły próby opracowania operacyjnego kodeksu postępowania. Normy mają na celu ustanowienie zasad, których gracze w branży będą musieli przestrzegać, gdy trenują życie.

Historia coachingu i jej znaczenie

Coaching narodził się w sporcie. Nie przez przypadek trenerów sportowych nazywa się coachami. Konkretna dyscyplina sportowa rządzi się regułami, które należy respektować – są to kryteria. Z nich wynikają wskaźniki sukcesu, czyli odpowiedź jak dobrzy jesteśmy w danej dyscyplinie i co powinniśmy zrobić, żeby spełnić kryteria. W sporcie, podobnie jak w innych obszarach życia, sukces może oznaczać ukończenie zawodów, zwycięstwo, a nawet samo przystąpienie lub zakwalifikowanie się (czyli spełnienie warunków granicznych). Od kompetencji na starcie i wcześniejszego przygotowania zawodnika zależy wynik. Zawodnik wraz z trenerem określa swoje początkowe możliwości (zasoby), a następnie traktując je jako fundament przystępuje do treningu, który ma doprowadzić do osiągnięcia ustalonego na początku rezultatu.

Szybkiemu pojawieniu się osobistego coachingu towarzyszył napływ tysięcy praktyków, prawie 500 organizacji szkoleniowych trenerów i ponad 60 różnych systemów certyfikacji. Nic dziwnego, że bardzo niewiele osób zna historię coachingu życiowego, pochodzenie lub korzenie tej dziedziny. Jednak bez zrozumienia podstaw, na których opiera się coaching, jest mało prawdopodobne, aby praktycy mogli zareagować na zmieniającą się bazę klientów, zapewnić ekonomiczne przetrwanie swoich praktyk lub dostosować się do mocnych stron, które przyczyniły się do skuteczności coachingu .

Historycznie trzy różne pokolenia odegrały kluczową rolę w rozwoju i przekształcaniu treningu życiowego w zawód, jakim jest obecnie. Pokolenie twórców to grupa osób, które wniosły i zainspirowały teorie i modele, które wspólnie stanowiły podstawę treningu życiowego.

Kolejne pokolenie przejęło popularyzację i rozszerzenie pomysłów. Trzecie pokolenie przekształciło ten pomysł w odrębny zawód. Aby to wszystko docenić, ważne jest, aby zrozumieć, że ludzie są niezwykle złożonymi stworzeniami, zdolnymi do doświadczania różnych pragnień, pokus, niepewności, lęków i impulsów. Przy tych wszystkich różnorodnych emocjach liczy się nauka kontrolowania surowych emocji i reakcji. W większości przypadków huśtawki są kontrolowane i wywoływane w równym stopniu przez to, czego uczymy się od innych i przez podstawową strukturę moralną decydowania o tym, co jest dobre, a co złe.

Rosnące zainteresowanie korzystaniem z usług trenera życia wynika głównie z faktu, że life coaching jest zorientowany na działanie, ekscytujący, koncentruje się na klientach i ma na celu pomóc klientom w pozytywnym spojrzeniu w przyszłość.

Jak jest różnica miedzy trenerem sportowym a trenerem życia?

Z angielskiego w dosłownym tłumaczeniu coach znaczy trener. Z tego powodu trudno jest zrozumieć różnice między obydwoma zawodami. Większość z nas myśli, że zawód „trener” równa się zawód „coach”.

Coaching narodził się w sporcie. Jednak dzisiaj trener sportowy nie jest coachem. Drużyny sportowe mają również swojego coacha, którzy motywuje drużynę i prowadzi ją do zwycięstwa. Nowy zawód „coach” zagościł w Polsce po 2000 roku, a zaczął się rozwijać bardziej intensywnie od 2005 roku, i gdybyśmy słowo „coach” przetłumaczyli wprost, znaczyłoby: trener, natomiast jeśli chodzi o funkcję – rolę coacha, a trenera, oba zawody różnią się zasadniczo.

Coaching to magiczna relacja między dwiema mentalnościami

W praktyce jest to współpraca pomiędzy coachem a klientem. Jej celem jest rozwój: osobisty bądź zawodowy, zwiększenie efektywności działania, podnoszenie kompetencji, korygowanie nieskutecznych zachowań. Celem może być dosłownie wszystko, w zależności od potrzeb klienta, co przyczyni się do jego rozwoju i pomoże osiągnąć założone przez klienta rezultaty. Drugą częścią coachingu jest praca własna, samodzielna jest to czas na przemyślanie wdrażanie zamierzonych działań, obserwacje.

Coaching to odkrywanie i uwalnianie uśpionych zdolności, możliwości, potencjału klienta.

Współpraca z coachem może wyglądać jak zwykła rozmowa w efekcie jest to proces poznawania siebie, co czasem jest podróżą w nieznane. Odkrywanie nowych możliwości, nowych ścieżek, nowego spojrzenia na „starą sytuację”. Coaching polega więc na odkrywaniu i uwalnianiu uśpionych zdolności, możliwości, potencjału klienta. Rolą coacha jest pomaganie klientowi  w byciu jak najlepszym sobą.

Coach poprzez zadawanie odpowiednich pytań inspiruje i wspiera klienta w osiągnięciu założonych  celów oraz pomaga w wypracowaniu narzędzi potrzebnych do ich realizacji. Klient zna odpowiedzi, a coach zna pytania.

W procesie coachingu klient bierze odpowiedzialność za swoją zmianę i do jego zadań należy znalezienie rozwiązania. Dzięki temu rozwiązanie jest unikalne i dopasowane do potrzeb klienta i doprowadzi do trwałej zmiany.

Rolą coacha jest pomoc klientow, aby pomógł sobie sam, a nie robienie rzeczy za niego. To klient zna drogę dotarcia do celu. Jego własna droga jest dla niego najkrótszą i najlepszą z możliwych, którymi może podążać. Coach towarzyszy klientowi i zadaje pytania, a poprzez to oświetla drogę i jej otoczenie.

Joanna Kotlińska

Joanna Kotlińska

Joanna jako nasz edytor pracuje nad tym, aby każda porcja wiedzy była merytoryczna i praktyczna. To osoba o wielu pasjach; począwszy od dietetyki przez muzykę, aż po trenowanie Krav Magi. Z wykształcenia jest doktorem nauk medycznych i pomaga nam rozróżnić prawdy i mity na temat zdrowia.